almagrupo 
carpeta i opuscle de presentació del grup. 12 pàgs.almagrupo 
interior opuscle de presentació del grup. 12 pàgs.