almagrupo 
marca per a almagrupo “almacenistas agrupados”, central de compres i serveis de productes de fontaneria, calefacció i aire condicionat.