campanya 5è aniversari granier, cadena de forns de pa 
marca 5è aniversari graniercampanya 5è aniversari 
poster per comunicar la promociócampanya 5è aniversari 
aplicació de la imatge del 5è aniversari a un autobús-escolacampanya 5è aniversari 
aplicació de la imatge del 5è aniversari a un autobús-escolacampanya 5è aniversari 
carpa de recollida de regals i dades clients