fonamenta 
naming i marca per a fonamenta, promotora immobiliària d’habitatge de protecció oficial.fonamenta 
carpeta contenedora.fonamenta 
papereria comercial.