almasplit 
campanya en revistes tècniques per comunicar la creació d’almasplit, central de compres i serveis especialitzada en aire condicionat.almasplit 
campanya de continuïtat d’almasplit en revistes tècniques.