almagrupo 
publicació institucional amb motiu dels vint anys del grup. 152 pàgs.almagrupo 
publicació institucional amb motiu dels vint anys del grup. 152 pàgs.almagrupo 
publicació institucional amb motiu dels vint anys del grup. 152 pàgs.almagrupo 
publicació institucional amb motiu dels vint anys del grup. 152 pàgs.